Često postavljena pitanja

Potrudili smo se da odgovorimo na najčešće postavljena pitanja u vezi sa radom platforme.

Često postavljena pitanja
Poslodavci su ti koji određuju na koji način žele da primaju prijave kandidata na svoj oglas.
U najvećem broju slučajeva, prijavu na oglas možete izvršiti klikom na dugme Konkurišite koje se na website-u nalazi sa desne strane, a u mobilnim aplikacijama na dnu ekrana. Nakon toga, otvoriće se novi ekran, gdje je potrebno da unesete svoje osnovne podatke i, ukoliko niste popunili najmanje 50% svoje biografije na profilu, priložite dokument sa svojom biografijom. Klikom na dugme Pošaljite prijavu uspješno okončavate postupak prijave na oglas. Savjetujemo da maksimalno popunite svoju biografiju na platformi radnik.me, kako biste se lakše i brže prijavljivali na oglase. Ukoliko je poslodavac izabrao neki drugi način prijave, umjesto dugmeta Konkurišite ugledaćete dugme Otvorite link za prijavu, e-mail adresu poslodavca ili njegov broj telefona. Klik na e-mail adresu poslodavca Vas vodi do nacrta e-maila u Vašem poštanskom sandučetu koji možete poslati poslodavcu.
Poslodavci, takođe, imaju mogućnost da postave pitanja koja smatraju relevantnim, a na koja kandidati moraju odgovoriti prilikom prijave na oglas. Takođe, oni mogu zahtijevati od kandidata da prilože još neka dokumenta uz svoju biografiju, kao što su motivaciono pismo, pismo preporuke, određene licence i tome slično. U tom slučaju, nakon što kliknete na dugme Konkurišite, na ekranu na kom unosite osnovne podatke pojaviće se pitanja na koja je potrebno da odgovorite prije nego što pošaljete svoju prijavu. Na istom tom ekranu ćete moći priložiti i dodatna dokumenta, ako ih je poslodavac zahtijevao.