All EmployersCover photo

Centar za ispitivanje hrane Lab

Laboratorija za mikrobiološko ispitivanje hrane. 🔬👩🏻‍🔬
Instagram logo

About Us

Centar za ispitivanje hrane Lab, sa sjedištem u Podgorici, je privatna laboratorija akreditovana prema međunarodnom standardu za mikrobiološka ispitivanja hrane i dječije hrane, mikrobiološka ispitivanja uzoraka sa površina u zoni proizvodnje i rukovanja hranom, uzorkovanje hrane i uzorkovanje sa površina u kontaktu sa hranom.