All EmployersCover photo

DARMA

Fabrika crijeva, sirila i sirćeta.
Employer Website

About Us

Firma je osnovana 1991. godine u Podgorici, a djelatnost je bila proizvodnja i prerada prirodnih crijeva za kobasice. Od 2004. godine uvodimo još dva proizvodna programa: proizvodnja sirila “Extra Maja” i proizvodnja sirćeta (vinsko, alkoholno i jabukovo).

Modernizacijom pogona, skladišnih prostora i usavršavanjem kadrova, kao i prilagođavanjem veterinarsko-sanitarnih uslova dobili smo HACCP Certifikat, koji je najveća zakonska odredba o bezbjednosti proizvodnje hrane.

Navodimo da smo u našoj zemlji lideri u kvalitetu, za šta je najbolji dokaz dobijanje naviših ocjena za kvalitet naših proizvoda na međunarodnim sajmovima (Budva, Zenica, Sarajevo, Novi Sad…). Ono što je najbitnije je da kvalitetom bude zadovoljan krajnji potrošač.

Naš cilj je konstantan rast i razvoj kompanije, izgradnja ugleda, zadržavanje i poboljšanje kvaliteta. 

Vodimo stalnu brigu o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti naših proizvoda, u skladu sa propisima Crne Gore i EU.