Svi poslodavciNaslovna fotografija

CARINE

Facebook logoInstagram logoWebsite poslodavca

O nama

Kompanija „Carine“ d.o.o. iz Podgorice, osnovana je 24. aprila 1991. godine. Osnovne djelatnosti društva su ugostiteljstvo, turizam, građevinarstvo i poljoprivreda. 

Od svog osnivanja kompanija se bavila trgovinom. Započevši poslovanje supermarketom u Maslinama, vođena pravim poslovnim principima (prije svega tačnošću i redovnim izmirivanjem obaveza), Carine su se do 2008. godine proširile na 5 maloprodajnih objekata u Podgorici na ekskluzivnim lokacijama.

Carine su 2002. godine postale većinski vlasnik AD “Južni Jadran”, u sklopu kojeg posluje hotel “Delfin” u Bijeloj. 2004. godine hotel je renoviran i svečano otvoren.

Kupovinom poslovnog prostora u Ulici Slobode 43, i otvaranjem Centra Carine 2005. godine, ugostiteljstvo počelo da preuzima primat u poslovanju naše kompanije. 2008. godine ostvoren je još jedan ugostiteljski objekat u Moskovskoj ulici, maloprodajni objekti su izdati na period od 10 godina i time smo se u potpunosti preorjentsali na ugostiteljstvo i turizam. 3. juna 2011. godine počela je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Momišićima. Izgradnja ovog objekta označava dodavanje građevinarstva lepezi djelatnosti naše kompanije.