Naše doba odlikuje se konstantnim i ubrzanim razvojem tehnologije koja, iz dana u dan, mijenja način na koji živimo i radimo. Da biste bili konkurentni na tržištu rada koje se stalno mijenja, neophodno je da svakodnevno usvajate nova znanja i stičete nove vještine koje prate razvoj digitalnog svijeta.

U ovom blogu ćemo se osvrnuti na pet vještina koje garantuju brzo i lako zaposlenje, ma kojim zanimanjem se bavili.

Digitalna pismenost

U svijetu u kom je tehnologija prisutna u svim aspektima zivota, neophodno je da budete digitalno pismeni. Digitalna pismenost je sposobnost korištenja digitalnih tehnologija i alata, uključujući kompjutere, internet, društvene mreze i e-mail. Teško je zamisliti koje to zanimanje u današnjem svijetu ne zahtijeva digitalnu pismenost i zbog toga je ključno da kontinuirano učite i usavršavate ovu vještinu.

Analiza i interpretacija podataka

Sposobnost prikupljanja, analize i interpretacije podataka je veoma značajna i tražena u današnjem svijetu koji obiluje podacima. Ova vještina Vam omogućava da razumijete ponašanje korisnika, identifikujete trendove i prepoznate prilike i na osnovu tih informacija prilagodite svoje planove i strategije. U svakom poslu je ključno kontinuirano osluškivati tržište i prepoznati pravi trenutak za djelovanje, a to je nešto što se postiže stalnom analizom i interpretacijom podataka. Upravo zbog toga je ovo vještina koju vrijedi savladati i usavrsiti.

Projektni menadžment

Jedno od najplaćenijih zanimanja u digitalnom dobu je svakako menadžer projekta. Njegov posao sastoji se od planiranja, organizacije i realizacije određenog projekta u gotovo svim oblastima rada.To je osoba koja raspoređuje resurse, određuje vremenske rokove, upravlja komunikacijom u timu, budžetom projekta, analizira rizike, delegira zadatke. Da biste bili menadžer projekta, neophodno je da dobro poznajete materiju, da imate izrazito razvijene komunikacijske sposobnosti, ali i da analizirate podatke i na osnovu tih analiza donosite odluke koje će osigurati da se projekat završi što kvalitetnije i brže, uz što manje rizika.

Digitalni marketing

Digitalni marketing je zapravo promovisanje proizvoda ili usluga na jednom ili više digitalnih kanala, kao što su društvene mreže, internet pretraživaci, Youtube ili e-mail. Danas je teško zamisliti kompaniju ili brend koji nisu prisutni na internetu i koji se ne promovišu online. Digitalni marketing se sastoji od više različitih segmenata, a da biste se bavili ovom vrstom marketinga, dovoljno je da poznajete samo neki od njih. Izrada marketinškog plana, snimanje videa ili fotografisanje, SEO optimizacija sajtova, pisanje blogova, vođenje društvenih mreža, izbor je potpuno Vaš!

Kritičko razmišljanje

Kritičko razmišljanje je, u svijetu u kom smo svakodnevno bombardovani nemjerljivim brojem informacija, od presudnog značaja u svakom poslu. Ono podrazumijeva logičko razmišljanje i povezivanje, analizu i evaluaciju informacija koje dođu do Vas. Poslodavci izrazito cijene one zaposlene koji mogu brzo analizirati i provjeriti informacije i podatke i, na osnovu toga, donositi zaključke i odluke. Neko ko kritički razmišlja posjeduje i sposobnost brzog i kreativnog pronalaženja rješenja za probleme, što je veoma cijenjeno u poslovnom okruženju.

Dobra strana je što je za savladavanje većine ovih vještina dovoljno da imate pristup internetu i brojnim kursevima koje lako mozete pronaći online. Ukoliko neku od njih usavršite, stičete mogućnost da to postane Vaše zanimanje i siguran izvor prihoda.