Ubrzan tehnološki razvoj i dostupnost vještačke inteligencije iz dana u dan mijenjaju tržište rada na svjetskom nivou. Dok neka zanimanja gotovo potpuno izumiru, za drugima potražnja raste munjevitom brzinom, a zaposleni iz čitavog svijeta moraju svakodnevno da se usavršavaju i stiču nova znanja kako bi bili konkurentni na tržištu.

U ovom blogu istražujemo koja su to zanimanja za kojima će potražnja sve više rasti u godinama koje su pred nama.

  1. Na prvom mjestu su svakako zanimanja koja se tiču razvoja softvera koji koriste vještačku inteligenciju. Široka dostupnost ovih softvera je možda i najveća prekretnica u tehnološkom razvoju u poslednjih 50 godina. Zbog toga gotovo sva novija istraživanja predviđaju da će stručnjaci iz ove oblasti i specijalisti za mašinsko učenje biti najtraženiji kadar u narednim godinama.
  2. Iako se, na trenutak, može učiniti da vještačka inteligencija uzima maha, postoje oblasti u kojima je čovjek nezamjenljiv. Jedna od njih je svakako medicina. Imajući u vidu da je svjetska populacija sve starija, ne iznenađuje podatak da će ljekari, medicinske sestre, geronto domaćice i anesteziolozi biti na vrhu liste najtraženijih zanimanja još dugo vremena.
  3. Tehnološki razvoj i digitalizacija su uticali na rast potražnje za zanimanjima iz sektora informacionih tehnologija. Gotovo sve kompanije teže da digitalizuju svoje sisteme i poslovanje, a čini se da IT stručnjaka nikada nema dovoljno. Najviše se traže inženjeri za razvoj softvera i aplikacija i stručnjaci za kibernetičku bezbijednost.
  4. Marketing je oblast koja decenijama bilježi izuzetan rast i razvoj, a očekuje se da će taj trend biti nastavljen i u budućnosti. Istraživači tržišta će biti neophodni zbog potrebe za prikupljanjem i analizom podataka o potrošačima i konkurenciji, a sve traženiji biće i stručnjaci iz oblasti digitalnog marketinga. 

Za svakog pojedinca, ma kojim zanimanjem se bavio, u današnjem svijetu je najvažnije da bude fleksibilan i spreman na kontinuirano usavršavanje. Neophodno je prilagođavati se novim trendovima na tržištu rada i razvijati vještine koje su tražene.