Sigurno ste, bar jednom u svojoj karijeri, pomislili da je Vaš posao previše stresan i da treba da ga promijenite.

Svaki posao na svijetu nosi sa sobom određenu dozu stresa, a svaki pojedinac različito doživljava i podnosi stres. Ipak, kada bi razmišljali o najstresnijem poslu na svijetu, vjerovatno bi većina ljudi pomislila prvo na hirurge, pilote, vojinike, vozače ili vaspitače.

Južni medicinski univerzitet u Kini je tokom 17 godina sprovodio studiju u kojoj je učestvovalo 136 000 ljudi i rezultat je pokazao da je najstresniji posao na svijetu posao konobara. Iako ova informacija na prvi pogled djeluje neobično i začuđujuće, studija pruža uvjerljive argumente. 

Konobari su neprekidno izloženi psihičkom i fizičkom pritisku tokom radnog vremena, što rezultira visokim nivoom stresa. Takođe, oni često nisu dovoljno uvaženi niti dovoljno plaćeni, a njihovo radno vrijeme obično nije fleksibilno.

Kada uzmemo u obzir ove argumente, jasno nam je zbog čega je konobarski posao najstresniji na svijetu iako sa sobom nosi manje odgovornosti od, recimo, posla hirurga ili pilota.