Od početka upotrebe vještačke inteligencije (eng. Artificial Intelligence, skraćeno AI) na radnom mjestu, ona je pokrenula revoluciju poslovnih procesa poput svakodnevnih operacija i angažovanja zaposlenih i transformisala način na koji organizacije razmišljaju o svojoj budućnosti. Gledajući u budućnost, izvjesno je da će vještačka inteligencija nastaviti da bilježi rast, kako u popularnosti, tako i u mogućnostima.

Iako obećavajući, ovi napretci takođe nose i odgovornost suočavanja sa inherentnim ograničenjima vještačke inteligencije, koja mogu spriječiti napredak na radnom mjestu. Takva ograničenja uključuju algoritamsku pristrasnost, nedostatak emocija, izazove sa kreativnošću i troškove implementacije. Organizacije moraju razumjeti ova ograničenja kako bi u potpunosti iskoristile mogućnosti vještačke inteligencije. Nova generacija razvijajuće vještačke inteligencije - generativna vještačka inteligencija - izazvaće značajne poremećaje u različitim industrijama i nastaviti da mijenja način na koji organizacije rade.

U nastavku su tri glavna smjera u kojim predviđamo da će se razvijati vještačka inteligencija.

1. Podrška i angažovanje zaposlenih

AI je značajno poboljšao podršku i angažovanje zaposlenih kada je integrisan u strukture poslovnih tokova. Kada se koristi dubinska analiza razgovora putem e-maila i biometrijskih podataka, AI omogućava poslodavcima da bolje razumiju nivoe zadovoljstva zaposlenih, omogućavajući rukovodstvu da unaprijedi iskustvo zaposlenih i stvori zdraviju kulturu kompanije. Kako to radi?

Sistemi zasnovani na vještačkoj inteligenciji mogu da pruže menadžerima uvid u to kada se zaposleni suočava sa sagorijevanjem jer svakodnevno procjenjuju opšte raspoloženje i aktivnost, nadmašujući tradicionalne alate kao što su ankete i osnovni obrasci za prikupljanje povratnih informacija.

Na primjer, AI i rješenja zasnovana na procesiranju prirodnog jezika imaju mogućnost da ocijene osjećaj razgovora i u Microsoft Teams-u i u Outlook-u. Čineći to, mogu ocijeniti razgovor u smislu pozitivnog, negativnog ili neutralnog i analizirati ga tokom određenog perioda kako bi pružio snažno razumijevanje o tačnim osjećanjima zaposlenih na radnom mjestu.

Poslodavci takođe mogu da koriste alate za prediktivnu analizu kako bi preporučili kurseve učenja i informacije specifične za potrebe zaposlenih i sproveli akcione planove za poboljšanje, bez čekanja na sastanke sa ocjenjivanjem radnog učinka.

Gledajući unaprijed, AI je spremna da dodatno unaprijedi personalizovanu podršku i smjernice za zaposlene optimizacijom algoritama specifičnih za radno mjesto. Na primjer, vještačka inteligencija će uključiti mogućnosti identifikacije neusklađenosti projekta i zadatke koji zahtijevaju hitnu pažnju. Ovi algoritmi prilagođeni radnom mjestu su pažljivo dizajnirani da povećaju produktivnost, obezbjeđujući da zaposleni dobijaju pravovremene, prilagođene povratne informacije.

U suštini, AI će omogućiti organizacijama da pređu sa reaktivnih na proaktivne strategije angažovanja. Primjenom alata za samoocjenjivanje zasnovanih na vještačkoj inteligenciji i personalizovanim preporukama, zaposleni mogu preuzeti vlasništvo nad svojim učinkom na radnom mjestu, ravnotežom između posla i privatnog života i opšteg blagostanja.

2. Produktivnost i donošenje odluka

Nije tajna da je vještačka inteligencija ovlastila organizacije da donose bolje informisane odluke nego ranije, i to se neće promijeniti. Donošenje odluka vođeno vještačkom inteligencijom samo će rasti kako AI algoritmi obezbjeđuju snažnije, naprednije uvide koji pomažu takvim procesima.

Napredak u automatizaciji zadataka nastaviće da pojednostavljuje ponavljajuće i svakodnevne zadatke, oslobađajući zaposlene da svoje vrijeme posvete strateškom i kreativnom radu. Zamislite tim za korisničku podršku koji je ranije proveo značajan dio svog dana ručno unoseći podatke iz upita korisnika. Sa automatizacijom, ovaj dugotrajni zadatak je sada riješen, omogućavajući timu da se fokusira na pružanje personalizovane pomoći i efikasnije rješavanje složenih problema.

Još jedna oblast inovacija koja je do sada doživjela veliki uspjeh su chatbotovi i virtuelni asistenti sa AI. Ovi alati mogu biti transformativni resursi za poboljšanje iskustva zaposlenih i oni će nesumnjivo nastaviti da se ističu. Iako ove tehnologije ne mogu u potpunosti da zamijene potrebu za ljudskom intervencijom, one će ponuditi sofisticiranije mogućnosti u odgovaranju na složena pitanja, razumijevanju emocija i davanju personalizovanih odgovora.

Kao rezultat povjerenja koje organizacije imaju u sposobnost vještačke inteligencije da pomogne u donošenju odluka, vjerovatno ćemo vidjeti povećanje AI za sajber bezbednost. AI će biti od ključnog značaja za unaprjeđenje mjera sajber bezbjednosti jer proaktivno identifikuje i ublažava potencijalne prijetnje za zaštitu podataka kompanije, omogućavajući liderima da djeluju na osnovu odluka vođenih vještačkom inteligencijom.

3. Etička i regulatorna razmatranja

Iako vještačka inteligencija ne može da razvije sopstvenu etiku i propise, organizacije će početi da daju prioritet razvoju etičke vještačke inteligencije i daljem njenom korišćenju jer će njeno usvajanje u svim drugim oblastima nastaviti da raste. Biće povećan fokus na upravljanje vještačkom inteligencijom, privatnost podataka, pravičnost i transparentnost kako bi se odgovorilo na potencijalne pristrasnosti i rizike u vezi sa vještačkom inteligencijom. Uspostavljanje prave ravnoteže između inovacija i odgovornosti biće ključno za iskorištavanje punog potencijala generativne AI za poboljšanje radnika i poslodavaca u 2024. godini i kasnije.

Kada su u pitanju vještačka inteligencija, podrška i angažovanje zaposlenih, produktivnost i donošenje odluka i etička i regulatorna razmatranja postaviće osnovu za napredak na radnom mjestu 2024. Mogućnosti vještačke inteligencije su raznovrsne i nastaviće da cvjetaju kako vrijeme bude odmicalo. Kako se razvija, preduzeća će pronaći napredak koji je neophodan za stvaranje konkurentske prednosti, njegovanje angažovanijeg i inkluzivnijeg radnog okruženja i postizanje rasta kompanije.

Izvor: Built In